Často kladené otázky

Žijeme v bezdrôtovej dobe. Kto by už svoj notebook, tablet, pripájal na internet káblom. Daňou za pohodlie býva práve nižšia rýchlosť spôsobená wifi routrom. Vysoké rýchlosti uvádzané na obaloch zariadení sú silný marketingový nástroj, ktorý sa nemusí zhodovať s realitou. Rýchlosť pripojenia k bezdrôtovej sieti môže byť aj 150Mbps, ale reálne dosiahnete maximálnu rýchlosť internetového pripojenia približne 30 Mbps. Výsledok ovplyvňuje procesor zariadenia, ktorý nestíha informácie tak rýchlo spracovať
Wifi zjednodušuje život, ale nezrýchľuje ho !!!.
Návod ako správne merať rýchlosť pripojenia nájdete tu: Meranie rýchlosti pripojenia do Internetu, video nájdete nižšie pod obrázkami.

 • Príklad zapojenia s wifi routerom, ktorý ma 1Gb porty (Nesprávny spôsob zapojenia pre meranie rýchlosti)

 • Správny spôsob zapojenia pre meranie rýchlosti
 • Test rýchlosť pripojenia do Internetu

  Video: Meranie rýchlosti

  FUP (Fair Use Policy) znamená v preklade zásady férového využívania služby... Zmysel FUP je v tom, aby jeden užívateľ nadmerným využívaním svojho internetového pripojenia neobmedzoval ostatných užívateľov.

  AnTechNet, s.r.o FUP sa uplatňuje pokiaľ:
  - Priemer objemu prenesených dát za posledné 3 mesiace presiahol hodnotu 1000GB a zároveň celkový objem prenesených dát počas dvoch po sebe nasledujúcich dňoch je viac ako 120GB. Pokiaľ je uplatnené FUP a zároveň celkový objem prenesených dát počas dvoch po sebe nasledujúcich dňoch je menej ako 120GB, tak sa rýchlosť prístupu do siete Internet automaticky vráti na pôvodnú hodnotu.
  Pri uplatnení FUP je rýchlosť prístupu do siete Internet znížená na 3Mb/s.

  * Pre balík Gratis sa FUP uplatňuje pokiaľ v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca objem prenesených dát presiahne hodnotu 2GB. Rýchlosť je obmedzená do konca aktuálneho mesiaca na 100 kb/s.

          Dovoľte, aby sme Vás informovali o zrealizovaní optickej telekomunikačnej siete v mestských častiach Dubie a Suľkov, ktorá v súčasnosti ponúka najrýchlejší a najdokonalejší spôsob internetového pripojenia a zároveň sledovanie televízie s novými interaktívnymi službami.

         Počas letných prázdnin 2018 sme pripojili prvých zákazníkom služby vysokorýchlostného optického internetu a digitálnej televízie. Ak máte záujem túto službu od našej spoločnosti využívať, prosíme Vás vyplniť objednávku služby, ktorú nájdete na webovej stránke www.antechnet.sk.

         V krátkom čase Vás budeme kontaktovať, aby ste potvrdili a upresnili požadovanú službu, a súčasne si dohodli termín jej inštalácie.

         V prípade akýchkoľvek otázok, nás môžete kontaktovať osobne v našom zákazníckom centre na ulici 1. mája 58 v Kysuckom Novom Meste, telefonicky na čísle 041 / 4215820, prípadne mailom na centrum@antechnet.sk.

          Dovoľte, aby sme Vás informovali o začatí prác na realizácii optickej telekomunikačnej siete vo Vašej obci, ktorá v súčasnosti ponúka najrýchlejší a najdokonalejší spôsob internetového pripojenia a zároveň sledovanie televízie s novými interaktívnymi službami.

         Prvou zo služieb, ktorú by sme radi do konca roka 2017 spustili je vysokorýchlostný optický internet. Ak máte predbežný záujem túto službu od našej spoločnosti využívať, prosíme Vás vyplniť nezáväznú registráciu, ktorú nájdete na webovej stránke www.antechnet.sk spolu s aktuálnymi rýchlosťami a cenami. Vaša registrácia nám poslúži na to, aby sme prioritne budovali optickú sieť v miestach, kde je o naše služby okamžitý záujem. Samozrejme, po dobudovaní optickej siete budú naše služby dostupné na celom území Vašej obce.

         Akonáhle bude možné na Vašej adrese zrealizovať optické pripojenie, budeme Vás kontaktovať, aby ste potvrdili a upresnili požadovanú službu, a súčasne si dohodli termín jej inštalácie.

         Vieme, že televízne služby väčšina z Vás momentálne rieši najmä prostredníctvom satelitných poskytovateľov. Z toho dôvodu očakávame samozrejme o tento typ služby iba postupný záujem a aj preto ju spustíme neskôr. Predpokladaný termín je začiatok budúceho roka.

         Veríme však, že postupne oceníte výhodnosť našej TV ponuky, predovšetkým v spojení so službou Internet, pretože v spoločnom balíku obidvoch služieb získate ďalšie, hlavne cenové benefity.

         V prípade akýchkoľvek otázok, nás môžete kontaktovať osobne v našom zákazníckom centre na ulici 1. mája 58 v Kysuckom Novom Meste, telefonicky na čísle 041 / 4215820, prípadne mailom na centrum@antechnet.sk.

  Pre vyriešenie problému je potrebné zmeniť nastavenie wifi routera. Návod nájdete tu: Nastavenie DNS pre iPhone,iPad

  Parazitovať na cudzom Wi-Fi je trestné. Konkrétne sa tejto problematike venuje zákon č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) vo svojom § 247. Určuje tiež trestnú sadzbu, podľa ktorej útočník môže zostať bez internetu a za mrežami po dobu 6 mesiacov až tri roky. Ak ste mali svoje pripojenie zabezpečené heslom a napriek tomu sa k vám niekto pripojil, môžete zvážiť aj podanie trestného oznámenia. Naša legislatíva totiž takéto konanie stavia mimo zákon a je trestné.
  Pre zistenie kto je pripojený na Vašu sieť môžete použiť jednoduchý WIFI scanner:

 • Zobraz zariadenia pripojené na moju wifi sieť
 • Zobraz zariadenia pripojené na moju wifi sieť
 • WIFI scanner vám zobrazí aktuálny zoznam pripojených zariadení. Ak medzi nimi nájdete zariadenie, ktoré Vám nepatrí (Nie je to váš notebook, mobil, tablet, TV- prijímač, tlačiareň...), znamená to že sa niekto cudzí pripojil na vašu WIFI. V takomto prípade je nutné zmeniť heslo na vašom WIFI zariadení (WIFI router alebo káblový modem -Thomson TCW750-4). Návod ako zmeniť heslo nájdete na CD pribalenom k wifi routeru alebo na nete...

  V súčasnosti všetky naše služby distribuujeme výlučne prostredníctvom najmodernejšej, optickej siete, a to dvomi spôsobmi :
  FTTB/C Je typ optickej siete, ktorá je z 95% tvorená optickým vláknom a zvyšných 5% tvorí koaxiálny kábel, čo je veľkou výhodou, pretože vieme využiť súčasné káblové prípojky. Ako ukazuje obrázok, inštalácia je veľmi jednoduchá. Všetky TV prijímače v domácnosti i káblový modem na internet sú pripojené na bytový koaxiálny rozvod, čiže nie je potrebné riešiť v rámci bytu nové rozvody. Služby prostredníctvom FTTB/C poskytujeme v Kysuckom Novom Meste.

  FTTH V tomto prípade končí optické vlákno priamo v domácnosti užívateľa. V rámci bytu či rodinného domu je ďalej použitý metalický kábel na TV a dátové rozvody. Služby prostredníctvom FTTH poskytujeme v Radoli a dokončujeme jej prípravu v Kysuckom Novom Meste, aby sme Vám ju v prípade dosiahnutia limitu prenosových parametrov súčasnej siete FTTB/C vedeli okamžite ponúknuť. Optickou sieťou FTTH máme v pláne pokryť v najbližšom období aj mestskú časť KNM Suľkov a Dubie a vo fáze realizácie je obec Kysucký Lieskovec.

  Bezdôtová sieť WIFI využíva nelicencované frekvenčné pásmo, preto je vhodná na budovanie lacnej, ale výkonnej počítačovej siete bez nutnosti kladenia káblov, má však svoje úskalia. Viac na stránke: www.zive.cz

  V prípade, že na svojom TV nemáte dostupné menu ladenia DVB-T alebo DVB-C, je potrebné zmeniť krajinu na Fínsko !!! Jazyk menu ponechať Slovensko ! Ladiť je nutné manuálne po jednotlivých kanáloch. To platí hlavne pre televízne prijímače značky Panasonic a LG.

  Pre príjem digitálneho vysielania je nutné mať digitálny prijímač tzv. set-top box alebo TV prijímač so zabudovaným DVB-C tunerom a CI slotom.

 • K sledovaniu Digitálnej TV od ANTECH-u je potrebný TV prímač z tunerom DVB-C(Prípadne set-top box.), ktorý je vybavený CI slotom (slúži na vloženie dekódovacieho modulu a dekódovacej karty), pretože TV vysielanie je zakódované.
 • Dekódovaciu kartu zapožičiavame bezplatne. Dékodovací modul zapožičiavame za mesačný poplatok. HD set-top box si môžte u nás zakúpiť.
 • Majitelia novších typov LCD, plazmových či LED televízorov, ktorých súčasťou je DVB-C tuner, si môžu digitálne vysielanie naladiť už teraz! Na frekvencii 378 MHz, s parametrami 256 QAM a prenosovou rýchlosťou 6 875 000 symbolov/sek., sú prístupné nekódované TV programy: STV1, STV2, STV3, Markíza, JOJ, TA3.
 • Veľa LCD či plazmových televízorov má zabudovaný iba DVB-T tuner, ktorý je určený pre príjem terestrického digitálneho vysielania (cez anténu) ale pre káblové rozvody je nevhodný. Avšak aj pre takýchto zákazníkov sme pripravili možnosť vyskúšať si, respektíve pozrieť digitálne vysielanie. Na frekvencii 562 MHz a 570 MHz naladíte spolu 4 nekódované programy: STV1, STV3, TA3 a Z1. Počet TV kanálov v DVB-T norme už nebudeme rozširovať a terajšie vysielanie slúži len ako ukážka digitálneho vysielania pre majiteľov TV prijímačov s DVB-T tunerom.
 • Pre všetkých, ktorým súčasná ponuka služieb analógovej káblovej TV nepostačuje:

 • nevyhovujúca programová ponuka (absencia TV kanálov iného typu, cudzojazyčné programy a pod.),
 • nízky počet programov,
 • väčšia pestrosť pri voľbe programových balíkov (možnosť výberu medzi tématickými balíkmi prípadne objednať si konkrétny kanál)
 • nie je možné po technickej stránke dodať zákazníkovi programy s vysokým rozlíšením,
 • analógová TV nepodporuje ďalšie doplňujúce služby spojené so sledovaním televízie ako napríklad, informácie o vysielaných reláciach (TV program na obrazovke), superteletext, video na požiadanie (domáca videopožičovňa) atď.
 • Využívať vlastnosti, možnosti a doplnkové služby, ktoré analógová technológia neumožňuje:

 • mať ešte spoľahlivejší príjem TV signálu a obraz bez prenosových porúch,
 • vďaka dátovému "zbaleniu" signálu väčší počet TV kanálov,
 • ešte lepšia kvalitu obrazu a zvuku, možnosť sledovať vysielanie vo vysokom rozlíšení (HDTV), ktoré ocenia majitelia plochých LCD či plazmových obrazoviek,
 • interaktivita a väčšia pestrost ponuky,
 • množstvo televíznych a rozhlasových kanálov nielen v českom a slovenskom jazyku,
 • EPG - elektronický programový sprievodca - informácie o vysielaných reláciach (TV program na obrazovke)
 • VoD - video na požiadanie (Video on Demand)
 • TimeShift – možnosť pozastavenia živého vysielaného programu a spustenia od začiatku, alebo prerušenie na určitú dobu po ktorej prehrávanie pokračuje od daného miesta.
 • rodičovský zámok - umožňuje omedziť prístup detí k niektorým kanálom,
 • voliteľnosť rôznych jazykových mutácií a titulkov,
 • interaktívne vysielanie MHP
 • rôzne doplňujúce funkcie ako napríklad služba aktualizácie softvéru prijímača
 • Keďže dnes má už takmer každá domácnosť viac ako jeden televízor, ponúkame Vám riešenie, aby ste mohli v byte sledovať TV programy nezávisle vo viacerých miestnostiach, čo iný prevádzkovatelia služieb digitálnej TV (napr. Magio od T-COMu) poskytnúť nedokážu.
  Podľa toho, v ktorej miestnosti budete chcieť sledovať Digitálnu TV, umiestníme do nej set-top box (pravdepodobne obývacia izba). V ostatných miestnostiach bytu, kde máte TV prijímače, bude možné i naďalej sledovať ponuku analógovej TV.
  V rámci poplatku za Digitálnu TV dostanete súčasnú ponuku Analógovej TV bezplatne.
 • Ceny jednotlivých služieb digitálnej TV sú bezkonkurenčné.
 • Antispyware
  alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať spyware.
  Antivírus
  alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.
  Bajt
  jednotka informácie. 1 bajt = 8 bitov (pri väčšine dnešných počítačov). Skratka sa používa B. Násobky sú k - kilobajt (1.024B), M - megabajt (1.024kB = 1.048.576B), G - gigabajt (1.024MB = 1.048.576kB = 1.073.741.824B), T - terabajt (1024GB = 1.048.576MB = 1.073.741.824kB = 1.099.511.627.776B). Pozor, pri kapacite pevných disk sa väčšinou používajú násobky 1000 (tak ako v matematike) a nie 1024.
  Bit
  názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa b. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt - 0 alebo 1.
  BitTorrent
  je peer to peer internetový protokol, ktorý poskytuje rýchly, jednoduchý a efektívny prenos veľkých súborov medzi ľubovoľným počtom ľudí.
  Bootovanie
  alebo aj štart, zavedenie systému. Je to proces pri ktorom sa do operačnej pamäti počítača (alebo iného zariadenia riadeného procesorom) zavedie operačný systém a po skončení tohoto procesu je počitač (zariadenie) plne pripravené na prácu.
  Citlivé dáta
  sú všetky údaje ktoré nie sú určené verejnosti a často sú to údaje ktoré spadajú pod zákon ochrany osobných údajov, obchodné tajomstvo, údaje na prístup k internet bankingu, heslá a podobne.
  Malware
  všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem vírusy, trójske kone, červy, spyware a adware.
  FUP (Fair Use Policy)
  znamená v preklade zásady férového využívania služby... Zmysel FUP je v tom, aby jeden užívateľ nadmerným využívaním svojho internetového pripojenia neobmedzoval ostatných užívateľov.
  Nevyžiadaná pošta
  je každá mailová správa ktorá bola priatá bez predošlej konverzácie, či už mailovej, ústnej alebo inej.
  Pamäť
  súčasť počítača (alebo jeho periférie), ktorá slúži na uchovávanie informácií v digitálnej (číselnej) forme. Väčšinou sa ňou rozumie operačná pamäť počítača ktorá slúži na beh počítača, operačného systému a aplikácií.
  Phishing
  doslova rybárčenie hesiel. Je to činnosť pri ktorej sa podvodník snaží získať heslo, napríklad k bankovému účtu a to tak že mu podstrčí stránku ktorá vyzerá presne ako originálna ale zadané údaje z nej sa zasielajú podvodníkovi.
  Počítačový vírus
  program alebo kód ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa. Šíri sa hlavne cez výmenné médiá ale aj cez internet a email. Podľa typu záleží na škode ktorú spôsobuje, od spomalenia počítača, obťažovania užívateľa rôznymi výpismi až po cielene ničivé - mazanie súborov na disku, zmazanie celého disku.
  Spam
  nevyžiadaná a hromadne rozposielaná správa. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie a to hlavne emailu. Zväčša je používaný na reklamné účely. V poslednej dobe sa častou objavuje aj v internetových chatoch.
  Spyware
  počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša "vyšpehovať" citlivé dáta z počítača. Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaľuje chod PC na internete a môže aj prepisovať adresy zadaná v prehliadači.
  HDTV
  (High-Definition Television) - televízia vo vysokom rozlíšení. Digitálne televízne vysielanie šírené digitálnym signálom v rozlíšení vyššom než pri klasickom TV vysielaní. Prijímať sa dá prostredníctvom novších LCD a plazmových televízorov, ktoré majú rozlíšenie 1080 riadkov. Väčšina TV prijímačov podporujúcich vysoké rozlíšenie je označená spoločným logom HD Ready. Výsledný efekt vysielania vo vysokom rozlíšení sa prejavuje v ostrom a kvalitnom obraze. Na starších CRT televízoroch je rozdiel v kvalite pri HDTV vysielaní oproti bežnému signálu nízky. Pre príjem je potrebný set-top box podporujúci príjem signálu HDTV.
  HD Ready
  Označenie asociácie EICTA pre televízne prijímače (European Information & Communications Technology Industry Association), ktoré podporujú televízne vysielanie vo vysokom rozlíšení - HDTV.
  Video on Demand
  video na požiadanie. Zákazník si prostredníctvom tejto služby môže u svojho operátora objednať film či športový záznam, ktorý si kedykoľvek pozrie. Služba VoD vyžaduje spätný kanál (napríklad prostredníctvom telefónnej linky, GPRS...).
  Conditional Access
  podmienený prístup. Sledovanie určitých programov / balíka staníc, ktoré je možné až po zakúpeni špeciálnej chipovej karty, ktorá sa zasunie do CI slotu v set-top boxe. CA modul môže byť aj priamo zabudovaný v set-top boxe.
  CI
  common interface.
  EPG
  elektronický programový sprievodca. Zoznam prijímaných kanálov doplnený o informácie a aktuálnom programe, vysielacom čase, obsahu filmu prípadne aj obrázky. EPG uľahčuje nahrávanie programov na rekordéry. EPG je zabudovaný v set-top boxe prípadne televíznom prijímači, ktorý už obsahuje digitálny dekodér.
  DVB-H
  Digital Video Broadcasting - Handheld. Televízne vysielanie určené pre mobilné telefóny či PDA zariadenia. Jeho výhodou oproti mobilnému štandardu DMB je, že využíva systém DVB-T a netreba budovať samostatnú sieť vysielačov. Televízne vysielanie v systéme DVB-H sa dá prijímať len na špeciálnych mobilných telefónoch vybavených prijímačmi DVB-H. Výhodou mobilného systému DVB-H oproti TV vysielaniu prostredníctvo mobilných sietí tretej generácie (3G) je väčšia prenosová kapacita umožňujúca vysielanie väčšieho počtu televíznych kanálov.
  DVB-C
  Digital Video Broadcasting - Cable. Digitálne televízie vysielanie šírené v káblových rozvodoch. Na systém DVB-C postupne prechádzajú väčšie káblové spoločnosti, ktoré dosiaľ vysielali analógovým spôsobom. Pre príjem je potrebný digitálny set-top box, ktorý väčšinou dodáva káblový operátor. Podobne ako pri iných systémoch DVB, aj digitálna televízia cez kábel zlepšuje kvalitu televízneho obrazu, umožňuje vysielanie HDTV a otvára priestor pre služby ako VoD či interaktívne služby.
  DVB-T
  Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Digitálne terestriálne (pozemské) televízne vysielanie. Digitálne vysielanie prostredníctvom televíznej antény. Pre príjem signálu DVB-T je potrebný digitálny set-top box určený pre systém DVB-T, prípadne televízny prijímač so zabudovaným dekodérom. Výhodou systému je lepšia kvalita obrazu v oblastiach s pravidelnou prevádzkou vysielania a dostatočným pokrytím, možnosť prijímať väčší počet kanálov vysielajúcich celoplošne, televíziu vo vysokom rozlíšení HDTV či interaktívne služby (v závislosti od dostupnosti na trhu). Oproti digitálnej televízii cez satelit DVB-S či kábel DVB-C netreba pre sledovanie základných programov platiť žiadne ďalšie poplatky.
  DVB-S
  Digital Video Broadcasting-Satellite. Digitálne televízne vysielanie cez satelit. Pre príjem je potrebný okrem zariadenej paraboly digitálny set-top box. Pre sledovanie celoplošných slovenských staníc (ako STV 1 a 2, Markíza, Joj, TA3) je okrem toho potrebný CI-modul (v hodnote od štyritisíc korún). Digitálne satelitné vysielanie sa dá predplatiť aj u DTH-operátorov, ktorí väčšinou prenajímajú alebo pri zmluvnej viazanosti výhodnejšie predávajú zariadenia pre príjem televízneho príjmu. Operátori DVB-S ponúkajú balík programov za mesačný poplatok. Výhodou systému je vysoký počet zahraničných staníc, väčšina z nich je však zakódovaná.
  Set-top box
  dekodér pre prijímanie digitálneho TV signálu. Set-top boxy sa delia podľa spôsobu príjmu, niektoré podporujú aj príjem viacerých systémov. Niektoré set-top boxy umožňujú len príjem základných celoplošne šírených staníc, iné podporujú aj interaktívne služby, televíziu vo vysokom rozlíšení či nahrávanie na pevný disk.
  DAB
  Digital Audio Broadcasting. Digitálne rozhlasové vysielanie využívajúce pásmo VKV. Jeho výhodou je prenos väčšieho počtu staníc na jednej rozhlasovej frekvencii, lepšia kvalita zvuku a šírenie doplnkových dát, napríklad správ, mena interpreta či názvu skladby. Nevýhodou je potreba kúpiť nové rozhlasové prijímače podporujúce štandard DAB.
  DRM
  Digitale Radio Mondiale. Digitálne rozhlasové vysielanie využívajúce pásmo krátkych vĺn. Nevýhodou je potreba kúpiť nové rozhlasové prijímače podporujúce štandard DRM. Zaužívanejší štandard pre digitálne rozhlasové vysielanie je systém DAB.
  HDMI
  High-Definition Multimedia Interface. Multimediálne rozhranie používané pri novších zariadeniach domácej elektroniky určené pre digitálny prenos zvuku a obrazu prostredníctvom jedného kábla. Rozhranie HDMI je potrebné napríklad pre sledovanie televízie vo vysokom rozlíšení - HDTV, pretože prenáša dáta bez straty kvality. HDMI je spoločný štandard spoločností Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson a Toshiba. Obdobné digitálne rozhranie je systém DVI.
  IPTV
  Internet Protocol Television. Televízne vysielanie šírené prostredníctvom širokopásmového internetu. Poskytujú ho najmä telekomunikační operátori cez telefónne linky.
  Switchover
  dátum úplného prechodu z klasického analógového TV vysielania šíreného vzduchom na digitálne. Krajiny Európskej únie musia vypnúť analóg najneskôr posledný deň roku 2012. K tomuto dátumu sa zaviazalo aj Slovensko.
  Simulcast
  prechodné obdobie, kedy sa televízny signál šíri analógovým aj digitálnym spôsobom. Krajiny sa snažia znížiť trvanie simulcastu na minumum, keďže šírenie televízneho signálu dvomi spôsobmi súčasne je nákladné.
  Digitálny signál ("digitál")
  komprimovaný dátový signál, ktorý sa v domácnostiach "rozbalí" v digitálnych dekodéroch - prijímačoch.
  Analógový signál ("analóg")
  súčasný spôsob prenosu televízneho vysielania šíreného vzduchom, ale aj v káblových rozvodoch či prostredníctvom starších satelitov. Na rozdiel od digitálneho analógový signál nie je komprimovaný, na jednu vysielaciu frekvenciu sa preto zmestí oveľa menej obrazu a zvuku (jeden televízny program).
  CRT
  Cathode Ray Tube. Označenie pre štandardné "veľké" televízne prijímače či PC monitory. Oproti LCD či plazmovým televízorom majú vyššiu spotrebu elektriny a horšiu kvalitu obrazu.
  DTT
  Digital Terrestrial Television. Všeobecné označenie pre digitálne TV terestríálne vysielanie, v Európe sa používa štandard s názvom DVB-T.
  Pay-TV
  platená televízna služba, najčastejšie prémiové filmové či športové kanály, ktoré nie sú súčasťou základných či rozšírených programových balíkov a za ktoré musí zákazník/-čka platiť ďalší poplatok.
  Pay-per-view
  spoplatnená služba, pri ktorej si zákazník/-čka pozrie vybraný, ináč zakódovaný program, film či športový zápas po zaplatení jednorazového poplatku káblovému alebo satelitnému operátorovi.
  LED (LED televízor)
  Plochý televízny prijímač s LCD obrazovku, ktorý používa LED podsvietenie.
  LCD (LCD televízor)
  Liquid Crystal Display. Plochý televízny prijímač, ktorého obrazovku tvoria tekuté kryštály. Väčšina novsích modelov podporuje televíziu vo vysokom rozlíšení HDTV.
  Plazma (plazmový televízor)
  Plochý televízny prijímač fungujúci na princípe fosforu a plynu vytvárajúceho plazmu. Plazmové televízory väčšinou podporujú TV vysielanie vo vysokom rozlíšení HDTV.
  16:9
  širokouhlý (widescreen) formát, ktorý označuje pomer výšky a šírky obrazovky televízorov a obrazu filmov. LCD a plazmové televízory sa vyrábajú najčastejšie v širokouhlom formáte, pri klasických CRT prijímačoch je ešte stále bežný formát 4:3. Ak televízia vysiela film či program vo formáte 16:9, na televízoroch s pomerom strán 4:3 sa na hornej a dolnej časti obrazovky objavia typické čierne pásy.
  Pixel
  Jeden bod na televíznej obrazovke. Čím viac pixelov má obrazovka, tým kvalitnejší a ostrejší obraz dokáže ponúknuť. Výsledná kvalita však závisí od rozlíšenia (počtu pixelov) vysielaného obrazu.
  Pokrytie (dosah)
  územie, na ktorom sa dá prijímať televízny signál.
  PVR
  Personal Video Recorder. Digitálny rekordér, ktorý zaznamenáva programy na zabudovaný pevný disk. Nahrávanie programov sa dá jednoducho nastaviť vďaka elektronickému programovému sprievodcovi -EPG. Niektoré modely PVR umožňujú oneskorené sledovanie programov (niekoľko minút po začatí programu) či automatické preskakovanie reklamných prestávok.
  4:3
  pomer vodorovnej a zvislej strany televíznej obrazovky alebo vysielaného filmu či programu. Obrazovky so stranami v pomere 4:3 majú zväčša klasické CRT televízory.
  MHP (Multimedia Home Platform)
  štandard pre multimediálne služby v rámci digitálneho televízneho vysielania. Umožňuje využívať napríklad grafický teletext, interaktívne hry či hlasovanie prostredníctvom diaľkového ovládača. Štandard MHP musí podporovať digitálny set-top box.
  Multiplex (MUX)
  súbor programových (televíznych, rozhlasových) a iných obsahových služieb, vysielaných v rámci jedného TV kanála.
  Allotment
  frekvenčný kanál, frekvenčný blok alebo frekvencia určená na použite v určitej geografickej oblasti (v oblasti tzv. frekvenčného vyhradenia) za definovaných podmienok. V prípade vysielania DVB-T, DVB-H, resp. T-DAB frekvenčné vyhradenie predstavuje jeden TV kanál, resp. jeden frekvenčný blok, na ktorom obvykle vysielajú všetky vysielače v definovanej oblasti v rámci tzv. jednofrekvenčnej siete.
  Telekomunikačný úrad SR
  Národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Jednou z jeho činností je vydávanie prevádzkových povolení pre vysielateľov.
  Rada pre vysielanie a retransmisiu (licenčná rada)
  Parlamentom volený štátny orgán, ktorý rozhoduje, kto môže prevádzkovať televíziu či rádio. Okrem toho prideľuje médiám voľné frekvencie.